בית הכנסת גבורת ישראל חב"ד

 

הרה"ר הרב יוחנן גור ארי'

 

כתובותינו: רח' חביבה רייק 20, קרית שרת

שעות התפילות:

ימי השבוע :
שחרית –  8:00
מנחה – 17:00
 ערבית – 20:00
שבתות וחגים :
שחרית – 9:00
מנחה – בזמן כניסת שבת
 ערבית – בצאת שבת