חבד חולון
כל הלב
לכל אחד

 

חזון ומטרות

התלמוד-תורה הוא בראש ובראשונה 'בית-חינוך' – כשהמטרה הראשונה במעלה היא הקניית מידות טובות, כבוד לזולת ויראת שמים.
כמוסד תורני שואף התלמוד-תורה לכך שהתורה תהיהסובבת ומקיפה את כל תחומי העשייה בתלמוד-תורה ובחיי התלמיד. שהתורה תהווהעבור התלמיד "תורת חיים" – המשפיעה על כל נושא ועניין בחייו (וכרגיל על לשונו של הרבי מליובאוויטש: 'תורה' מלשון 'הוראה').
אנו שואפים לכך שגם תחומי החוֹל (הלימודי והכללי) יתקיימו מתוך ובאווירה של תורה, כצוואת חכמינו "וכל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו".
התלמוד-תורה מתנהל בדרך וברוח תנועת החסידות, ובדרך חסידות חב"ד,ובדרכיו ובאורחותיו של רבי מנחם מענדלמליובאוויטש, שעל שמו נקרא התלמוד-תורה.
התלמיד יחונך לקיום ג' הדברים שעליהם העולם עומד: תורה – לימוד התורה;עבודה– תפילה, מידות טובות וקיום מצוות בהידור,וגמילות חסדים–חסד ועזרה לזולת.
התלמוד-תורה רואה חשיבות בהנחלת שלושת האהבות "אהבת ה', אהבת התורה אהבת ישראל" שאחד המה, והוא פועל להנחלתם בלב תלמידיו.
אהבת ה': התלמיד יחונך לרגש יהודי, וקיום מצוות בהידור מתוך התלהבות ושמחה.
אהבתהתורה: אנו מכוונים לכך שהתלמיד ישאף לגדול בתורה,ובידיעתה ובאימוץ אורחות חייה.
אהבתישראל:התלמיד ירגיש חלק מעם ישראל, יאהב כל יהודי,בין אם הוא קרוב אליו, ובין אם הוא שונה ממנו בדעותיו ובאורח חייו. התלמיד ייקח חלק בהפצת היהדות ובמבצעי הרבי לקרב יהודים אל התורה.
בנוסף יחונכו התלמידים לאהבת ארץ ישראל, ילמדו ויכירו את מעלותיה, בין השאר באמצעות טיולים שיחנכו לאהבת הארץ על נופיה, דמויותיה, החי והצומח וכו'.
התלמיד יכיר שהינו בן לעם הנבחר – עם ישראל – וככזה עליו להיות 'אור לגוים', וכדברי הרבי הרש"ב מליובאוויטש "חסיד הוא פנסאי" – דהיינו שעליו להאיר את סביבתו באור התורה.

מטרות
בתחום התורני-ערכי
א.    התלמיד יראה בתורה ערך עליון ויכיר בה כ"תורת חיים" עליה מושתתים חייו.
ב.    תלמוד התורה שואף לקשור את תחומי העשייה להיבט התורני הגלום בהם.
ג.    הצוות החינוכי יהווה דוגמה לחיקוי, סמל ומופת להתנהגות ע"פ דרכה של תורה.

בתחום האקלים הבית-ספרי
הצוות ישאף ליצור אקלים מיטבי שיתבטא בכך ש:
ד.    התלמיד יאהב את התלמוד-תורה ויבוא ללימודים בשמחה.
ה.    התלמיד ירגיש בטוח ומוגן בתלמוד-תורה ויראה בצוות כתובת לפניה בעת מצוקה.
ו.    סביבת הלימודים (הכיתה, מבנה התלמוד-תורה, החצר וסביבת התלמוד-תורה) תהיה נקיה ומטופחת, ותכלול אלמנטים אסתטיים וחינוכיים.
ז.    יוקדשו פינות עבודה לשיעורים פרטניים.

בתחום הלימודי והפיתוח האישי
ח.    יטופח הביטחון העצמי של התלמיד, שילווה בעידוד ובמתן הזדמנויות עד להצלחה.
ט.    התלמיד ישאף לגדול בתורה ובידיעתה.
י.    התלמיד ישאף להישגים לימודיים גבוהים.
יא.    התלמיד ילמד את מקצועות ה"חול" ע"מ לאפשר לו לרכוש בעתיד השכלה כללית רחבה.
יב.    צוות המורים ילמד וישתלם ע"מ להשתכלל בתחומי הדעת השונים, בחינוך ובהוראה.
יג.    התלמוד-תורה יקדיש שעות פרטניות בהם יינתן מענה לתלמידים המתקשים מחד, והעשרה לתלמידים המצטיינים מאידך.
יד.    התלמוד-תורה ירתום מתנדבים מקרב הקהילה לטובת שעות פרטניות והעשרה.

(מתוך מסמך חזון, מטרות ויעדים של התלמוד-תורה)

 

"בני מנחם" – כאן צומחים ילדים חסידיים

חינוך יהודי שורשי לכל ילד, תוך דגש על עקרונות חב"ד – אהבת ישראל וחינוך למצוינות עמודים בבסיס ההצלחה של תלמוד תורה "בני מנחם", אשר קנה לעצמו שם של מוסד חינוכי מושקע ומבטיח.

תלמוד תורה "בני מנחם" הינו בית-ספר צומח, תחת פיקוח משרד החינוך במסגרת הזרם ה"ממלכתי-חרדי". נכון לשנת הלימודים תשע"ה מחנך תלמידים מכיתה א' עד לכיתה ו'.
צוות חינוכי, מקצועי ואכפתי, מעניק במסירות ובהתאמה אישית חינוך יהודי שורשי לכל ילד, תוך דגש על עקרונות חב"ד – אהבת ישראל וחינוך למצוינות.

במהלך שנות קיומו קנה לעצמו שם טוב של מוסד חינוכי מושקע ומבטיח, שעושה הכל למען הילדים, על מנת שיגדלו לתורה ולמעשים טובים.

את תלמוד התורה מנהל הרב יהושע שמעוני. הרב שמעוני, איש חינוך בנשמתו, קשוב ואיכפתי, בעל תואר שני בחינוך, עם וותק של למעלה מ-20 שנה במסגרות החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי.

יחודו של התלמוד התורה היא בהשקעה החינוכית והחסידית, תוך מתן תמריצים מיוחדים ועזרה לתלמידים הזקוקים לכך.

כתובת: צבי ש"ץ 50

מנהל: הרב יהושע שמעוני

מזכירות: הרב טובי והבה

טלפון: 03-5588530

פקס: 03-5588527

דוא"ל: ttholon@gmail.com

 

חיפוש אירועיםלכל האירועים