אודות כולל אברכים

ברחוב השילוח 7 בחולון, פועל גם כולל 'תורה שלמה'. הכולל, פרי יוזמתם של כולל חב"ד מארצות הברית, הרב יצחק משען ומוסדות חב"ד בחולון, נועד להכשיר את המנהיגים הרוחניים והקהילתיים בחולון.

תלמידי הכולל נבחרו בקפידה, לאחר מיון ומבחני האתמה של חברת "פילת", כבעלי כושר ארגון ומנהיגות, כישורי חברה וידענות תורנית ותקשורת בין-אישית.

התלמידים כולם הוסמכו לרבנות על ידי גדולי הרבנים ברחבי העולם, ובהתאם לכך, מסגרת הלימודים כוללת 3 שנות לימוד והכשרה לקבלת תעודת רב וכושר מטעם הרבנות הראשית לישראל.

כחלק בלתי נפרד מתוכנית ההשתלמות, משתלבים התלמידים כבעלי תפקיד מפתח בקהילות ובשכונות מגוריהם. לשם כך, תוכנית ההשתלמות כוללת גם מגוון רחב של הרצאות וסדנאות לקידום ושיפור ערכי המנהיגות הקהילתית.

נכון להיום, מכהנים 10 מתלמידי הפרוייקט כרבני קהילות ובתי כנסת ברחבי העיר, ומשמשים כתובת לכל ענין יהודי.

ראש הכולל הוא הגאון רבי מנחם הבלין שליט"א.