אודות נשי חב"ד חולון

זמן קצר לאחר שעלה הרבי למנהיגות תנועת חב"ד, ייסד את ארגון נשי חב"ד ("נשי ובנות חב"ד"), שהיה ונשאר יחיד בסוגו. היה זה ארגון הנשים הראשון שמטרותיו לא היו גיוס כספים ופעילויות עזר לארגונים הגבריים, אלא חינוך: חינוך עצמי וחינוך של אחרים.
חינוך עצמי: המשך ההתפתחות האינטלקטואלית והרגשית על ידי לימוד תורה, בעיקר חסידות, המספקים משמעות לדרך החיים היהודית וגאוותה של האישה היהודייה, על ידי הסברת הייחודיות שלה ותפקידה בחיזוק יסודות הבית ("עקרת הבית") והכוחות המיוחדים שניתנו לה.
לגבי חינוכם של אחרים: תוכניות דינאמיות של הפצה, המביאות את המים החיים של התורה ויופיין של המצוות לידיעתם של אחרים, ובעיקר נשים ובנות, חסרות רקע תורני, באמצעות מבצעי טהרת המשפחה, שבת, כשרות ועוד, המופעלים על ידי נשות חב"ד בעולם.

נשי חב"ד חולון הוקמה כשלוחה של הארגון הארצי והעולמי, מופעל על ידי נשים מתנדבות מקרב הקהילה, ומאגדת בתוכה שורת פרוייקטים ופעילויות סביב מעגל השנה.
בראש הארגון עומדת הרבנית רבקה גורארי', אשת הרב הראשי לחולון – הגאון הרב יוחנן גורארי', והוא מנוהל על ידי הרבנית חני גורארי'.