אודות ישיבת חב"ד חולון

ישיבת "תומכי תמימים" הוקמה בעיירה ליובאוויטש שברוסיה הצארית, לפני למעלה ממאה שנה. מטרתה המוצהרת של הישיבה, עם הקמתה, היה העמדת "נרות להאיר". כלומר, תלמידים שיהפכו למנהיגים ופורצי דרך, ואשר בכל מקום אליו יגיעו יהיו עמוד של אור ומוקד של תורה ויראת שמים.

מאז, הועמדו עשרות אלפי חניכי הישיבה, מול אתגרים מגוונים. אם ברוסיה הסובייטית שחרתה על דגלה מלחמה ביהדות, אם באמריקה המודרנית והמתירנית שקראה תגר על יראת השמים של היהודי "הישן". שם כמו שם, היו בוגרי הישיבה, המכונים "תמימים", נר להאיר ולפיד של חום ואמונה יוקדת שהקרין על כל הסביבה להט ודביקות חסידית.

הרבי מליובאוויטש לקח את ה'תמימים' הללו, ופיזר אותם בכל מקום מסביב לעולם, אלו מוכרים יותר בכינוי "שלוחים". כוחותיהם, מרצם וחוסנם הנפשי-רוחני של השלוחים, עוצב ב"בית היוצר לרוח האומה" – בישיבת תומכי תמימים.

ישיבת חב"ד ליובאוויטש בחולון, הינה סניף של 'תומכי תמימים'. ותלמידיה מתחנכים להשפעה ואחריות אמתית על העם היהודי ככלל, ועל כל יהודי כפרט.

תלמידי הישיבה בחולון, הינם ברובם בני חו"ל, שבאים ארצה ללמוד 3 שנים ולהשתלם בדרכה הייחודית של 'תומכי תמימים'. ה'תמימים' בחולון, מקדישים כמובן מזמנם ומרצם למען הקהילה, ומידי יום שישי, ובעתות פנאי נוספים, מבקרים את בתי העסק ומציעים לעוברים ושבים לקיים את מצות התפילין, ועוד.

בוגרי הישיבה בחולון, משמשים כשלוחים ומנהיגי קהילות יהודיות מסביב לעולם.

בראש הישיבה עומד הרב שלמה חיים פלדמן, ואתו צוות מובחר של אנשי תורה וחינוך.